Service

Förköp:bekräfta alla tekniska krav, acceptansstandard, pris, betalningsmetod och cykel, transaktionsvaluta, produktionscykel, förpackningskrav, leveransmetod, etc.

 

På rea:rapportera regelbundet framstegen, kontinuerligt optimera produktionsprocessen, förbättra effektiviteten och spara kostnader. I ett senare skede kan vi erbjuda kunderna mer konkurrenskraftiga priser. Samtidigt kommer vi att informera kunderna (om kvalitet, leveranstid och andra problem) i förväg och i tid vid nödsituationer, och formulera nödplaner!

 

Efter försäljning:regelbunden kvalitetsuppföljning, lyssna på feedback från kunder, kontinuerlig förbättring, varje (PO) batch kan spåras, kvalitetsproblem på 5 arbetsdagar för att tillhandahålla 8D-rapport.