industri nyheter

Förebyggande åtgärder vid tillverkning av metalldelar

2021-07-22
1. Kontrollera regelbundet stansskivan och munstycket för stansningsdelar för att säkerställa koaxial noggrannhet hos övre och nedre skivspelare.

2. Maskinvarustämplingsdelarna måste kontrolleras noggrant före installation och applicering, smutsen ska rengöras och stämplingsdelarnas styrhylsa och gjutform måste noggrant kontrolleras för god smörjning.

3. För att säkerställa ritningens och kompressionsdelarnas livslängd, bör formen på formen också bytas regelbundet för att förhindra att fjäderns trötthetsskada påverkar användningen av ritningsstämplingsdelarna.

4. Vid montering av pressen bör stansningspersonalen använda mjukmetalltillverkningsverktyg för att förhindra att stämplingsdelarna skadas av stötar och extrudering under installationsprocessen.

5. Kantslitage på stans och munstycke av stämplingsdelar bör stoppas i tid och poleras i tid, annars kommer slitsgraden av formkanten att snabbt expanderas, slitage på formen kommer att accelereras och stämplingskvaliteten och livslängden kommer att reduceras.